Ce dimanche, 2 événements à Calandreta

Aquesta dimenjada, 2 eveniments calandreta :

– a Lalobèra dimenge 23 d’octbre : vide grenier

– a Tolosa dissabte 22 d’octobre : serada Karaokéd’aqui a la Topina a 19o per la calandreta de Garoneta.

Ce dimanche, 2 événements à Calandreta :

– a Lalobèra dimenge 23 d’octbre : vide grenier

– à Tolosa samedi 22 octobre : soirée karaoké ici à la Topina à 19o selon le calendrier Garoneta